Xoài Yên Châu, Mộc Châu
-17 %

Xoài Yên Châu, Mộc Châu

Giá bán: 25.000 đ 30.000 đ
Mơ xanh Mộc Châu
-14 %

Mơ xanh Mộc Châu

Giá bán: 30.000 đ 35.000 đ
Cam rốn lồi Mộc Châu (cam cara Mộc Châu)
-17 %
Hồng giòn Mộc Châu (giá sỉ)
-30 %

Hồng giòn Mộc Châu (giá sỉ)

Giá bán: 35.000 đ 50.000 đ
Chanh leo vàng Sơn La
-18 %

Chanh leo vàng Sơn La

Giá bán: 90.000 đ 110.000 đ

Sản phẩm nổi bật

Thịt bê sữa Mộc Châu (bê...

Thịt bê sữa Mộc Châu (bê...

Giá bán: 250.000 đ
Xoài Yên Châu, Mộc Châu

Xoài Yên Châu, Mộc Châu

Giá bán: 25.000 đ 30.000 đ
Mơ xanh Mộc Châu

Mơ xanh Mộc Châu

Giá bán: 30.000 đ 35.000 đ
MĂNG NỨA TÂN XUÂN -

MĂNG NỨA TÂN XUÂN -

Giá bán: 130.000 đ
Cam rốn lồi Mộc Châu...

Cam rốn lồi Mộc Châu...

Giá bán: 50.000 đ 60.000 đ